Koncernledning & Styrelse för BMST Intressenter

Företagsledning

Håkan Lind - CEO
Håkan Lind, född 1963, Styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017 . Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 6,13 procent (indirekt innehav).

Roger Axelsson - CFO
Roger Axelsson, född 1959, CFO i koncernen sedan 2017. Roger Axelsson har inga betydande externa uppdrag. Roger Axelssons innehav i bolaget utgörs av 0,70 procent (direkt innehav)


Styrelse

Per Nordlander - Ordförande

Per Nordlander, född 1967, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar partner i Verdane Capital, Advisors som är investment advisor i Verdane Capital VIII K/S, och styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Allgon och Estate Group. Verdane Capital VIII K/S innehar indirekt aktier som utgör 49,74 procent av aktierna i bolaget.

Håkan Lind - Ledamot

Håkan Lind, född 1963, styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 6,13 procent (indirekt innehav).

Robin Karlsson - Ledamot

Robin Karlsson, född 1978, styrelseledamot i bolaget sedan 2017 och CEO i Modern Sprängteknik i Norden AB sedan 2016. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Robin Mark & Anläggning AB och Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening. Robin Karlssons innehav i bolaget utgörs av 17,60 procent (indirekt innehav).

Björn Andersson - Ledamot
Björn Andersson, född 1959, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar senior partner i Neuman & Nydahl, styrelseledamot i Ramudden Group Holding AB, Awiwo AB (styrelseordförande) och Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande). Björn Andersson innehav i bolaget utgörs av 0,70 procent (indirekt innehav).


Huvudansvarig revisor
701017-8957, Kullberg, Rolf Nicklas,
c/o Pricewaterhouse AB, 113 97 Stockholm


Senast uppdaterad 2018-02-05