Koncernledning & Styrelse för BMST Intressenter

Företagsledning

Håkan Lind - CEO
Håkan Lind, född 1963, Styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017 . Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 6,22 procent (indirekt innehav).

Roger Axelsson - CFO
Roger Axelsson, född 1959, CFO i koncernen sedan 2017. Roger Axelsson har inga betydande externa uppdrag. Roger Axelsson innehar inga aktier i bolaget.


Styrelse

Tore Hallersbo - Ordförande

Tore Hallersbo, född 1955, styrelseordförande och styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ), Envac AB, Sigicom AB, Norvatek Invest AB, ConForm AS, Oslo, AcobiaFlux Holding AB och styrelseordförande i Goldcup 100450 AB. Tore Hallersbos innehav i bolaget utgör 4,12 procent (direkt innehav).


Per Nordlander - Ledamot
Per Nordlander, född 1967, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar partner i Verdane Capital, Advisors som är investment advisor i Verdane Capital VIII K/S, och styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Allgon och Estate Group. Verdane Capital VIII K/S innehar indirekt aktier som utgör 50,45 procent av aktierna i bolaget.


Håkan Lind - Ledamot

Håkan Lind, född 1963, styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 6,22 procent (indirekt innehav).


Robin Karlsson - Ledamot

Robin Karlsson, född 1978, styrelseledamot i bolaget sedan 2017 och CEO i Modern Sprängteknik i Norden AB sedan 2016. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Robin Mark & Anläggning AB och Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening. Robin Karlssons innehav i bolaget utgörs av 17,85 procent (indirekt innehav).


Björn Andersson - Ledamot
Björn Andersson, född 1959, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar senior partner i Neuman & Nydahl, styrelseledamot i Ramudden Group Holding AB, Awiwo AB (styrelseordförande) och Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande). Björn Andersson innehar inga aktier i bolaget.Huvudansvarig revisor
701017-8957, Kullberg, Rolf Nicklas,
c/o Pricewaterhouse AB, 113 97 Stockholm


Senast uppdaterad 2017-07-31